Z Styczeń, 2018

Mocne Słowa. Dobro i zło. Koegzystencja.

Jedno z genialnych opowiadań Mrożka, zatytułowane „Koegzystencja”, przedstawia proboszcza, który wróciwszy pewnego wieczoru do swojego mieszkania na plebanii, zastał tam siedzącego w fotelu diabła w czerwonej, dżokiejskiej czapeczce. Ksiądz chciał natychmiast diabła wyrzucić, ale po ciężkich trudach dnia czuł się zbyt zmęczony. Po tym pomyślał sobie, po co właściwie go wyrzucać? Przecież gdy diabeł siedzi…

Ewagriusz. Rozpamiętywanie zła a modlitwa.

Jeśli twoje serce żywi urazę, twoja modlitwa jest jak czerpanie wody ze strumienia. Czerpiesz i czerpiesz – ale sitem. Tak wygląda parafraza jednego z apoftegmatów. Tu czytamy słowa Ewagriusza o modlitwie i rozpamiętywaniu zła..

Tylko dla kobiet. Ostatnia szansa.

Propozycja tylko dla kobiet Życie monstyczne, czyli życie mnichów i mniszek chrześcijańskich swoimi początkami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Poczucenia ojców pustyni, zawarte m.in. w Apoftegmatach do dziś stanowią swoisty podręcznik nie tylko dla mnichów i mniszek, ale dla każdego chrześcijanina. Formuła rekolekcji skonstruowana jest tak, żeby ograniczyć do możliwego maksimum ilość bodźców, interakcji ze światem zewnętrznym, ale też żeby umożliwić zawiązanie wspólnoty. Wrażliwość kobiety, jej budowanie relacji z Panem Bogiem, sposób przeżywania wiary różnią się od męskiego doświadczenia wspólnoty i przeżywania Boga. Nie powinno nas to dziwić. Często też trudno przychodzi nam porozumiewanie się z innymi kobietami (!) . Oczekuj braku komfortu W „małej wspólnocie” trudniej uciec od innych. Paradoksalnie jest to doświadczenie życia rodzinnego, małżeńskiego, ale też pracy w zespole. Jesteśmy zdani na siebie, na swoje…

Mądrość i głupota. Jacek Salij OP

„Roztropność dotyczy spraw ludzkich. (…) Nie jest jej zadaniem kierować sprawami najgłębszymi, bo te są w gestii mądrości. Rozkazy jej dotyczą tego, co jest zwrócone ku mądrości, co mianowicie trzeba czynić, aby mądrość osiągnąć. (…)Głupota byłaby więc paraliżem duszy, zamknięciem swoich sądów i działań wyłącznie w ramach tego, co ziemskie (S.th. 2-2 q.46 a.1 i 2). Zauważmy przy okazji, że według Aleksandra Brücknera, nasz wyraz „głupi” pochodzi z tego samego pnia co „głuchy”: głupota jest więc, w naszej językowej podświadomości, duchową głuchotą.

Odszedł od zmysłów.

Był inny. Radykalnie inny. Nie był podobny do tych, których widzieli wcześniej. Nie sposób było Go zklasyfikować. Kiedy już wydawało się, że Go poznali, znów im się wymykał. Najbardziej trudne musiało to być dla Jego bliskich. Przecież to oni właśnie powinni znać Go lepiej. A jednak chcieli Go powstrzymać. Szli Go powstrzymać, bo… Mówiono bowiem:…