Cezary Jenta OP

Przełożony klasztoru dominikanów w Ustroniu. Inicjator i organizator Letniej Szkoły Biblijnej, Szkoły Duchowości. Koordynator aplikacji „Nasze Modlitwy”. Współpracuje z Magazynem Dobrych Treści od początku jego istnienia.

Kategorie: