Biblistyka

Co to jest?

Według definicji PWN biblistyka to:

zespół dyscyplin naukowych służących poprawnemu odczytaniu Biblii.

Dalej czytamy:

Studia nad Biblią jako całością określa się jako wstęp ogólny do Pisma Świętego: obejmuje on studia nad Biblią jako księgą religijną, hermeneutykę biblijną (zasady interpretacji), a także historię egzegezy. Badanie treści poszczególnych ksiąg i tekstów określa się jako egzegezę biblijną; treścią teologiczną zajmuje się teologia biblijna; jako nauki pomocnicze biblistyki służą filologia (hebrajska, aramejska, grecka i innej), historia starożytna (z chronologią), archeologia biblijna, historia religii, a w pewnej mierze także socjologia i krytyka literacka. Biblistyka jest powiązana z teologią, która korzysta z jej wyników, a zarazem inspiruje zainteresowanie Biblią; bibliści są też często teologami, opierając się na swoich badaniach podejmują kwestie teologiczne. Biblistyka jest częścią programu badań i wykładów na wydziałach teologicznych, istnieją też wyspecjalizowane instytuty, wydziały i uczelnie biblistyczne (np. Biblicum); główne specjalizacje w ramach biblistyki uniwersyteckiej to filologia biblijna, egzegeza Starego Testamentu, egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna, archeologia biblijna

Co znajdziecie w dziale?

Publikacje naukowe, opracowania i artykuły biblistów.