Odpoczynek w procesie formacji kapłańskiej i zakonnej

photo of woman reading book

Wypalenie zawodowe kapłanów i osób konsekrowanych trzeba odróżnić od kryzysów związanych z powołaniem, które mogą się pojawić w życiu osób powołanych. Przyczyną kryzysów osobistych może być rozluźnienie więzi z Bogiem, czyli osłabienie życia duchowego, kryzys związany z życiem wspólnotowym, indywidualizm[26]. Natomiast problem tzw. wypalenia zawodowego, jest zjawiskiem natury psychicznej.

Taki Kościół znam.

Dziękuję za Wasze trwanie, za Waszą modlitwę, za Waszą pracę. Dziękuję Wam, że mimo to, że czasem chcecie rzucić to wszystko i robić to, na co akurat macie ochotę, zostajecie. Dziękuję Wam za Waszą dyspozycyjność. Za Wasze powstawanie po upadkach. Za walkę ze swoimi słabościami. Dziękuję Wam za to, że dalej jesteście w Kościele. Dziękuję Wam. Piękny Kościół. Kościół pełen pięknych ludzi poświęconych Bogu i ludziom. Kościół ludzi, którzy dają nadzieję. Którzy wykuwają dobro w swojej codzienności. Kościół tych, którzy nie mają czasu udowadniać, że są w porządku, bo na co dzień za dużo mają roboty. A i też nie widzą chyba powodu.