Abba M i pukanie do drzwi

–To nie te drzwi–brat Paweł podszedł do gości. Ci już mieli wejść do magazynku, za którego drzwiami czyhały miotły, mopy, ścierki. Goście szukali biura Abby. –To tutaj– pokierował ich brat Paweł i zaczął tonąć w myślach. "Do których drzwi zapukasz te otworzą... Do których drzwi pukam, hm, do których?" Rozbrzmiewały gdzieś słowa z ostatniej konferencji …

Czy sakramenty mają coś wspólnego z duchowością?

Pierwsza Letnia Szkoła Duchowości rozpoczęła się od rozważań na temat duchowości benedyktyńskiej. Temat drugiej edycji brzmiał: Jak modlić się podczas Mszy świętej? Odpowiadał na to pytanie o. Dominik Jurczak OP. Także i w tym roku poprowadzi on zajęcia podczas trzeciej już edycji. Pytanie, z którym będziemy się zmagać brzmi: Czy sakramenty mają coś wspólnego z duchowością? Mam …

Zabójcze szemranie

Uważny czytelnik bez trudu zapewne już wyłapał podstawowy błąd w naszym wywodzie: nie powiedziane zostało aż do tej chwili, czym owo groźne szemranie jest. Możemy je opisać jako bezpłodne narzekanie, chociaż nie zawsze nieuzasadnione (św. Benedykt zaznacza, że mnich może mieć ku temu słuszne powody). Istotny jest przymiotnik: szemranie jest bezpłodne, a zatem nic nie wnosi, nie rozjaśnia problemu, a wręcz przeciwnie – potęguje napięcie i mnoży niejasności. 

O kursach intensywnych i nie tylko.

Można by się zastanawiać, czy w dziesięć godzin uda się rzeczywiście zdobyć większą łatwość w posługiwaniu się językiem angielskim. Niektórzy się zastanawiali. Niektórzy, a było ich tylu, że z żalem trzeba było odmawiać udziału w pierwszej edycji, postanowili po prostu sprawdzić. Po kryzysie dnia trzeciego - bo mózg przesycony angielskim - ruszyliśmy i, jak wynika …

Cisza i miodowe ciasteczka. Cz. II

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ruch monastyczny polegał na unikaniu kompromisów, jakie niosła ze sobą obecność innych ludzi. Później przyjrzymy się bardzo powszechnemu językowi, który spotykamy w pismach pustyni, który opisuje "ucieczkę" przed innymi ludźmi, i impulsowi monastycznemu, który miał wiele wspólnego z obawami odczuwanymi przez coraz większą liczbę chrześcijan, że ówczesny kościół staje się skorumpowany i zsekularyzowany.

VI edycja Letniej Szkoły Biblijnej

Święty Paweł, najwcześniejszy autor Nowego Testamentu, największy chrześcijański teolog, apostoł, który spotkał Zmartwychwstałego. Żyd i Rzymianin. Hebrajczyk z hebrajczyków. Najbliższy współpracownik czy też osobisty rywal św. Piotra? To tylko kilka z haseł wywoławczych omawianych podczas V edycji Letniej Szkoły Biblijnej. Tematem wykładów były również trzy listy św. Pawła, List do Filipian, List do Tesaloniczan i List do Galatów. Wykłady prowadził ks. dr hab. Marcin Kowalski, profesor KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współtwórca cyklu Jutro Niedziela. Poprowadzi on również VI edycje, kontynuując omawianie listów św. Pawła. W tym roku tematem głównym będzie korespondencja koryncka, list do Rzymian i późne listy św. Pawła.

Cisza i miodowe ciasteczka. Część I

Jedną z rzeczy, która bardzo wyraźnie wynika z każdej lektury wielkich pisarzy monastycznych z IV i V wieku, jest niemożność myślenia o kontemplacji lub medytacji lub „życiu duchowym” w odizolowaniu od życia w Ciele Chrystusa, życia w konkretnej wspólnocie.

Abba M. Początek końca, czyli jest jeszcze nadzieja

Ktoś puścił rano informację, że rozpoczyna się koniec pandemii. Pustelnia ożyła. Bracia zaczęli oddychać pełniejszą piersią, krok żwawszy, tu i ówdzie okolicznościowy żarcik. A wystarczyła jedna mniej lub bardziej wiarygodna informacja. I od razu jakby powietrze inne.

Błogosławieństwa Bożego z szopki płynącego

Życzenia dla Was Wszystkich W Oktawie Betlejemskiej Nocy od Nowonarodzonego mocy dalsza część nie będzie rymowana bo nie skończyłabym do rana... --- Błogosławieństwa Bożego w Oktawie Narodzenia Pańskiego Potrzebnych łask i sił na nadchodzący Nowy Rok Światła, co w sercu nie gaśnie Choć dokoła może czasem ciemniej 1 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami …

Boski ogień radości

Świątobliwa Synkletyka powiedziała: „Ci, którzy nawracają się do Boga, muszą znosić trud i zmagania się, lecz później osiągają niewypowiedzianą radość. Podobnie jest, jeśli chce ktoś rozniecić ogień. Najpierw dymi się i od gryzącego dymu płyną łzy. Lecz w ten sposób osiąga się zamierzony cel. Napisano bowiem: Bóg nasz jest ogniem pożerającym (por. Hbr 12,29). Trzeba zatem, abyśmy w trudzie i wśród łez rozniecali w nas samych boski ogień”

Apokalipsa Bożego Narodzenia #1 Niepokalane Poczęcie

virgin mary statue on black wooden window

Szymon Hiżycki OSB fragment e-booka „Apokalipsa Bożego Narodzenia”: Jest piękny tekst Świętego Pawła w Liście do Efezjan. Paweł mówi, że Bóg w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef 1,3–4). Za każdym razem, kiedy ogarnia nas zwątpienie, to właśnie znak Niepokalanego Poczęcia jest nam dany po to, ażeby człowiek sobie przypomniał, że zanim stał się grzech, człowiek istniał w pragnieniu Boga, w Jego zamiarze. Każdy z nas. I był bez grzechu, i był niepokalany.