Cisza, słowo, lamentacja. Łukasz Popko OP

To zapowiedź rozmowy o cierpieniu i nadziei, o ciszy i Słowie. O tym wszystkim opowiada Łukasz Popko OP. Obecnie pełnione funkcje: professeur extraordinaire w Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem oraz Kolegium w Krakowie. Stopnie naukowe: Sacrae Scripturae Doctor. Dyscypliny badawcze: egzegeza Starego Testamentu, archeologia Bliskiego Wschodu, […]

Modlitwa Jezusowa

„Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”. To jedna z możliwych formuł wzywania Imienia Jezus w praktyce modlitwy Jezusowej. Nawiązuje ona do słów z Nowego Testamentu: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną oraz Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Możemy w nim wyróżnić dwie […]

close up photo of woman s face

Wybierajmy życie!

Urządzanie świata tak, jakby Boga nie było. I po drugie, uprzywilejowane miejsce ateistycznego humanizmu w życiu współczesnych społeczeństw (nawet tych, które w większości składają się z ludzi wierzących w Boga) nieuchronnie prowadzi do świata nieludzkiego, w którym rację mają silni, korzyść jest ważniejsza niż prawo moralne, a do praw człowieka zalicza się „prawo” do zadawania krzywdy słabszym od siebie.

Od wspólnoty do sekty

Grupy, które „zapatrzyły się w siebie”, mogą się często bardzo dynamicznie rozwijać. Przeprowadzają mnóstwo różnych akcji, ale już nie po to, by przywrócić kogoś Kościołowi, lecz po to, aby znaleźć nowych wyznawców. Typowe jest podejście do innych grup czy wspólnot w Kościele jako do potencjalnej konkurencji. Grupa zaczyna uważać swoją formację i swój styl modlitwy za najlepszą i jedyną drogę, podczas gdy inne uważa za coś gorszego.

Intensywnie i zbyt długo. O emocjach, które obezwładniają.

Intensywnie Dzięki jednym lepiej funkcjonujemy, inne nas blokują.  Różnica pomiędzy emocjami wspomagającymi a obezwładniającymi to nie różnica jakości, ale stopnia natężenia. Lekka irytacja czy gniew mogą być konstruktywne, jeśli są kontrolowane. Jednak już wściekłość rzadko poprawia naszą jakość życia, rzadko też prowadzi do podejmowania rozsądnych decyzji. Niewielka trema jest […]

Szkoła Duchowości z Włodzimierzem Zatorskim OSB. Zaproszenie.

Modlić się, tylko jak? Prolog Reguły Św. Benedykta 1 Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, 2 abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa.* 3 Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, […]