Monastycyzm

PONAD TYSIĄC LAT DZIEJÓW DUCHOWOŚCI 

W piśmiennictwie tym można wyróżnić cztery główne okresy: duchowość ojców pustyni, synajską, studycką i atonicką. W każdym z nich dominował inny ośrodek: najpierw Egipt, później Synaj, Konstantynopol, wreszcie Góra Atos. W czytelni znajdziecie wybór tekstów pierwszych mnichów. Ich poczet otwiera św. Antoni. św. Antoni był pierwszym wielkim pustelnikiem egipskim. Rozpoczyna on serię sławnych pisarzy monastycznych, eremitów i ascetów IV–VII wieku, związanych przede wszystkich z Egiptem. Takimi bowiem autorami są: Makary Wielki, Ewagriusz, Jan Kasjan, a także Filemon, działający w ostatnich latach przed zajęciem tych terenów przez Arabów w 640 roku. Typ ascezy, podobny do propagowanego przez egipskich pustelników, reprezentują także inni wcześni pisarze, związani z Azją Mniejszą, Palestyną i Grecją: Marek Eremita, Nil z Ancyry i Diadoch z Fotyki. Biografie tych ostatnich znane są jednak tylko szczątkowo i trudno jest określić ich związki z innymi autorami. Wyraźnie jednak czerpią także z doświadczeń życia pustelniczego. Przedstawiają te same ideały i tendencje. Pustynia nie była miejscem duchowego azylu, ale raczej wzmożonej walki wewnętrznej, zmagania się z pokusami i demonami. Ona wyraźniej pokazywała, kim człowiek jest i do czego ma dążyć. Uczyła pokory, oderwania od siebie i skupienia się na tym, co najważniejsze. W szczególny sposób ujawniała to, co można przeżywać w każdych warunkach. Stąd duchowość ojców pustyni mogła stać się prawzorem dla wszystkich chrześcijan.

„Jeśli bowiem pokora i miłość, prostota i dobroć nie będą towarzyszyły naszej modlitwie, nie jest to prawdziwa modlitwa, ale raczej jej pozór” . 

(opracowanie fragmentów wstępu do „Filokalii” wydawnictwa Tyniec, ks. Józef Naumowicz)

 

Teksty o Ojcach Pustyni:

Doroteusz z Gazy. O demonie podejrzliwości.

Dostrzec dobro. Abba Doroteusz cz.II.

Abba Mojżesz. Zbrodnia, kara i obietnica.

Ewagriusz. Rozpamiętywanie zła a modlitwa.

Ewagriusz. Heretyk i intelektualista. cz. I

Smutek a terapia u Ewagriusza

Barsanafiusz i Jan

Pustelnicy teraz i na początku.

Spraw, abym widział moje przewinienia i nie potępiał moich braci..

Naucz nas się modlić. Ojcowie pustyni o modlitwie.