Dni skupienia z ojcami pustyni. Rekolekcje dla kobiet. 20-22 września

„Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.” Wj 3, 5

Dwa dni skupienia, czyli rekolekcje dla kobiet w towarzystwie …ojców pustyni. To rekolekcje dla tych kobiet, które w codzienności nie mają czasu na swoją „pustynię”.

Abba Pojmen:
„bywa człowiek, który niby to milczy,
ale jego serce osądza innych:
ten mówi nieustannie.”

W „małej wspólnocie” trudniej uciec od innych. Paradoksalnie jest to doświadczenie życia rodzinnego, małżeńskiego, ale też pracy w zespole. Jesteśmy zdani na siebie, na swoje towarzystwo. I wtedy, kiedy nam ze sobą dobrze. Ale też wtedy, kiedy najchętniej po prostu chcemy trzasnąć drzwiami.

Dzień 1 – Milczenie. Wyjdź na pustynię.

Abba Pojmen:
„bywa człowiek, który niby to milczy,
ale jego serce osądza innych:
ten mówi nieustannie.”

Umiejętność pozostawania w ciszy i praktykowania milczenia to jedne z filarów monastycyzmu.  Milczenie i cisza to nie brak dźwięków. To stan. Stan, który możemy próbować osiągnąć m.in. przez ascezę. Termin asceza wywodzi się z kultury klasycznej i hellenistycznej. Grecki czasownik askein oznacza: „obrabiać”, „kształtować artystycznie”, „ćwiczyć”, „trenować”. Natomiast rzeczownik askesis tłumaczy się jako „ćwiczenie”, „trening”, „praktykowanie”. A jeśli trening, oznacza to, że przygotowujemy się do zawodów, do walki.

“Oto ja wyprowadzę ją na pustynię i będę mówić do jej serca” (Oz 2, 16)

Dzień 2 – Pokora i posłuszeństwo. Zaakceptuj twoją codzienność. 

Mnich jest kolumną wytrwałości, głębią pokory,
 źródłem łez,  skarbnicą czystości. (…)

Pajsjusz Hagioryta

W trzech pierwszych zdaniach Prologu Reguły św. Benedykta trzy razy pojawia się słowo  „oboedientiæ” czyli posłuszeństwo. Posłuszeństwo jednak stało się słowem niechcianym, posłuszeństwo jest passé. Posłuszeństwo ma jakoby stać w opozycji do wolności. Ale, żeby postawić sprawę mocniej, czy posłuszeństwo Chrystusa ograniczało Jego wolność?

Posłuszeństwo nie jest znakiem bezwolności, niemocy, czy też – jak chcieliby materialiści – absurdu.
Jest ono mądrością i wzbogaceniem, narzędziem zwycięstwa. 

Dom Augustin Savaton

Pokora jest fundamentem, na którym może budować łaska. Pokora, ściśle związana z posłuszeństwem, jest też tym, co buduje miłość.Pokora jest też ściśle związana z pojęciem czystości serca (puritas cordis). Pojęcie czystości serca wskazuje na unikanie złych myśli, które mają swe źródło w sercu. Czyste serce  mamy kształtować w ciszy i milczeniu.

zapisy: kontakt@dommariam.com / eysymontt@gmail.com / 730730686

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Ps 37, 3-4

Rekolekcje są organizowane pod egidą oo.dominikanów w Ustroniu – Hermanicach. Duchowym opiekunem rekolekcji jest przełożony wspólnoty o. Cezary Jenta OP.

Miejsce: klasztor oo.dominikanów w Ustroniu – Hermanicach
Koszt: pokój jednoosobowy z wyżywieniem: 200 zł
pokój dwuosobowy z wyżywieniem: 100 zł

*Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50 zł na konto:
Dom Mariam z Galilei. Aleksandra Eysymontt

ING Bank Śląski
78 1050 1083 1000 0092 3663 9960

**osoby, które nie mogą sobie pozwolić na sfinansowanie rekolekcji proszone są o przysłanie maila na adres kontakt@dommariam.com