Odpoczynek w procesie formacji kapłańskiej i zakonnej

photo of woman reading book

Wypalenie zawodowe kapłanów i osób konsekrowanych trzeba odróżnić od kryzysów związanych z powołaniem, które mogą się pojawić w życiu osób powołanych. Przyczyną kryzysów osobistych może być rozluźnienie więzi z Bogiem, czyli osłabienie życia duchowego, kryzys związany z życiem wspólnotowym, indywidualizm[26]. Natomiast problem tzw. wypalenia zawodowego, jest zjawiskiem natury psychicznej.