Odpoczynek w procesie formacji kapłańskiej i zakonnej

photo of woman reading book

Wypalenie zawodowe kapłanów i osób konsekrowanych trzeba odróżnić od kryzysów związanych z powołaniem, które mogą się pojawić w życiu osób powołanych. Przyczyną kryzysów osobistych może być rozluźnienie więzi z Bogiem, czyli osłabienie życia duchowego, kryzys związany z życiem wspólnotowym, indywidualizm[26]. Natomiast problem tzw. wypalenia zawodowego, jest zjawiskiem natury psychicznej.

Taki Kościół znam.

Dziękuję za Wasze trwanie, za Waszą modlitwę, za Waszą pracę. Dziękuję Wam, że mimo to, że czasem chcecie rzucić to wszystko i robić to, na co akurat macie ochotę, zostajecie. Dziękuję Wam za Waszą dyspozycyjność. Za Wasze powstawanie po upadkach. Za walkę ze swoimi słabościami. Dziękuję Wam za to, że dalej jesteście w Kościele. Dziękuję Wam. Piękny Kościół. Kościół pełen pięknych ludzi poświęconych Bogu i ludziom. Kościół ludzi, którzy dają nadzieję. Którzy wykuwają dobro w swojej codzienności. Kościół tych, którzy nie mają czasu udowadniać, że są w porządku, bo na co dzień za dużo mają roboty. A i też nie widzą chyba powodu.

Temat stworzenia w Ewangelii Janowej | Ks. dr hab. Adam Kubiś

attentive young asian woman strolling along path in tropical greenhouse

Niniejszy artykuł chce zatem wypełnić istniejącą lukę w polskim piśmiennictwie biblijno-teologicznym. Powyżej zasygnalizowany brak oraz ograniczone ramy artykułu narzucają niniejszemu opracowaniu charakter introdukcyjny i przeglądowy. Z konieczności zatem celem artykułu nie jest ujęcie wyczerpujące, które dogłębnie analizowałoby każdy motyw stworzenia występujący na kartach Ewangelii Janowej. Opracowanie ma służyć raczej jako przewodnik sygnalizujący bogactwo i wielorakość aluzji do tematu stworzenia w tekście czwartej Ewangelii.

Pułapki? Ja w pułapki nie wpadam…

woman in the back of a van looking at mountains

Życiowe pułapki sprawiają że z postrzegamy pewne rodzaje sytuacji w krzywym zwierciadle.
Podstawowym założeniem terapii poznawczej jest to, że sposób w jaki myślimy o wydarzeniach determinuje uczucia jakie przeżywamy w stosunku do tych wydarzeń. Ludzie z emocjonalnymi problemami mają tendencję do zniekształcania rzeczywistości