Taki Kościół znam.

Dziękuję za Wasze trwanie, za Waszą modlitwę, za Waszą pracę. Dziękuję Wam, że mimo to, że czasem chcecie rzucić to wszystko i robić to, na co akurat macie ochotę, zostajecie. Dziękuję Wam za Waszą dyspozycyjność. Za Wasze powstawanie po upadkach. Za walkę ze swoimi słabościami. Dziękuję Wam za to, że dalej jesteście w Kościele. Dziękuję Wam. Piękny Kościół. Kościół pełen pięknych ludzi poświęconych Bogu i ludziom. Kościół ludzi, którzy dają nadzieję. Którzy wykuwają dobro w swojej codzienności. Kościół tych, którzy nie mają czasu udowadniać, że są w porządku, bo na co dzień za dużo mają roboty. A i też nie widzą chyba powodu.

Temat stworzenia w Ewangelii Janowej | Ks. dr hab. Adam Kubiś

attentive young asian woman strolling along path in tropical greenhouse

Niniejszy artykuł chce zatem wypełnić istniejącą lukę w polskim piśmiennictwie biblijno-teologicznym. Powyżej zasygnalizowany brak oraz ograniczone ramy artykułu narzucają niniejszemu opracowaniu charakter introdukcyjny i przeglądowy. Z konieczności zatem celem artykułu nie jest ujęcie wyczerpujące, które dogłębnie analizowałoby każdy motyw stworzenia występujący na kartach Ewangelii Janowej. Opracowanie ma służyć raczej jako przewodnik sygnalizujący bogactwo i wielorakość aluzji do tematu stworzenia w tekście czwartej Ewangelii.

Pułapki? Ja w pułapki nie wpadam…

woman in the back of a van looking at mountains

Życiowe pułapki sprawiają że z postrzegamy pewne rodzaje sytuacji w krzywym zwierciadle.
Podstawowym założeniem terapii poznawczej jest to, że sposób w jaki myślimy o wydarzeniach determinuje uczucia jakie przeżywamy w stosunku do tych wydarzeń. Ludzie z emocjonalnymi problemami mają tendencję do zniekształcania rzeczywistości