Zaśnięcie i Wniebowzięcie NMP | Chrześcijański Wschód i Zachód

Zaśnięcie Przenajświętszej Pani naszej Bogurodzicy W Kościele prawosławnym oraz w Kościołach katolickich obrządku bizantyjskiego święto to jest ostatnim świętem roku liturgicznego i należy do tzw. 12 wielkich świąt. Wiadomo, że było ono obchodzone na Wschodzie w wieku V jako „Dzień Bożej Matki Maryi”. Bywa nazywane Małą Paschą, bo nawiązuje ono do Paschy Chrystusa. Matka Boża …

Monety Maryi.

Przeglądając kalendarz liturgiczny i zastanawiając się o czym mógłbym napisać kolejny komentarz zauważyłem wypisane wspomnienia i święta maryjne. Bardzo wyraziste są sceny Ewangeliczne opisujące Matkę Boża. Każdego chrześcijanina, niezależnie od wyznania, może poruszyć zdanie, że Maryja przeżywając tajemnice Jezusa „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19; por. 2,51). Maryja rozważała Słowo Boże, z którym była w wyjątkowej relacji. Była wsłuchana w swojego Syna.