Rozpoczynamy wieczorne czytanie duchowe. Dwujęzyczne i online. :)

EVENING READING. Tak nazywa się nowa inicjatywa MDT. Rozpoczynamy wieczorne czytanie duchowe. Dwujęzyczne i online. Wy siedzicie w fotelach i na sofach. Ja czytam. Na pierwszy wieczorny ogień ( z wirtualnego kominka) - zapiski Thomasa Mertona. Dziennikarza, nauczyciela akademickiego, pisarza, pustelnika, trapisty. Zapiski z pierwszych pięciu lat jego życia w klasztorze Ghetsemani. Rozpoczynamy od listopada. …

Z Mertona wzięte…

»Zdominowani jesteśmy przez cudze idee, gusty, pragnienia: mów w taki sposób, zachowuj się tak a tak, oglądaj to, rób to, posiadaj tamto. I zbiera­my żniwo tego braku wolności, tego wyobcowania: w głębi duszy wzbiera w nas głęboka niechęć do ludzi i społeczeństwa, niepozwalających nam być prawdziwie sobą. Ta tląca się niechęć wybucha nagle w straszliwych aktach nienawiści i przemocy«.