Aktualności

Z Mertona wzięte…

Posłuszeństwo

„Pyta Pani o katolickie pojęcie świętego posłuszeństwa. To, co Panią w rzeczywistości interesuje, to najwyraźniej pradawna ascetyczna idea posłuszeństwa, sięgająca swymi korzeniami Ewangelii, Kazania na Górze i tak dalej; jest ona poświadczona przez świętych i jest analogiczna do do­skonałego posłuszeństwa uległości i tak dalej, które znajdujemy pośród innych ideałów religijnych. Ta idea jest zasadniczo ta sama: wyzwolić się z potrzeby potwierdzania własnego ego, być wyzwolonym z pragnienia dominowania nad innymi, wyrzec się samolubnych żądań i tak dalej. W ostateczności idea ta sprowadza się do przekonania, że jeśli człowiek wyrzeknie się swej własnej woli, będzie prowadzony bezpośrednio przez Boga i Bóg będzie poruszał nim we wszystkim. (…).

Powołanie monstyczne

„»Każdy, kto się decyduje zostać mnichem wie już z samej natury swojego powołania, że wezwany jest przez Boga do trudnej, trwającej całe życie pracy, w której zawsze napotykać będzie udrękę i wielkie ryzyko. Jeśli będzie unikać tej pracy, pod jakimkolwiek pretekstem (nawet pod pretekstem dostosowywania się do zewnętrznego rytuału lub ascetycznej obserwancji, która w rzeczywistości nie odpowia­da jego potrzebom), to musi wiedzieć, że nie będzie w pokoju ani z sobą, ani z Bogiem, ponieważ będzie próbował uciszyć najgłębszy imperatyw swego serca«.

Wolność

»Zdominowani jesteśmy przez cudze idee, gusty, pragnienia: mów w taki sposób, zachowuj się tak a tak, oglądaj to, rób to, posiadaj tamto. I zbiera­my żniwo tego braku wolności, tego wyobcowania: w głębi duszy wzbiera w nas głęboka niechęć do ludzi i społeczeństwa, niepozwalających nam być prawdziwie sobą. Ta tląca się niechęć wybucha nagle w straszliwych aktach nienawiści i przemocy«.

 

Cytat z Thomas Merton, Życie w listach

Wybór i opracowanie William H. Shannon, Christine M. Bochen, przeł. Aleksander Gomola, Poznań 2011, Wydawnictwo W drodze.

O autorze

Pomysłodawczyni i redaktor internetowego Magazyn Dobrych Treści (www.dommariam.com). Autorka tekstów (współpracuje z portalami DEON, eKAI) i redaktor treści internetowych. Storytellerka, czyli profesjonalna "opowiadaczka historii".
Koordynatorka trzech edycji Letniej Szkoły Biblijnej. wydawca programów radiowych (RMF FM), reporter (Polskie Radio KatowiceLife Festival Oświęcim), trener organizacji pozarządowej dla Fundacji Nowe MediaZarządza stronami firm na Facebooku. Prowadzi webinary, kursy językowe online, tworzy filmy edukacyjne.

2 odpowiedzi »

Dodaj komentarz