Szkoła Duchowości z Włodzimierzem Zatorskim OSB. Zaproszenie.

Modlić się, tylko jak? Prolog Reguły Św. Benedykta 1 Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, 2 abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa.* 3 Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych chęci,* a chcąc służyć …

Niech mnie usprawiedliwi miłość i ból.

 Congregavit nos in unum Christi amor  Czy wolno krytykować papieża? Św. Katarzyna ze Sieny, tercjarka dominikańska krytykowała papieży. Pewnie dziś niektórzy nazwaliby ją histeryczką, więcej, arogancką i bezczelną histeryczką. W XIV wieku lepiej było jednak jej wysłuchać, bo w XIV wieku wiara nie była przysłowiową "sprawą osobistą". Była sprawą jak najbardziej publiczną. Święta Katarzyna domagała …