Czytelnia

Troska o zbawienie drugiego człowieka.

O. Tomasz Gałuszka, mediewista: Powstanie trybunałów in causa fidei, czyli w sprawach wiary, było powodowane troską o zbawienie drugiego człowieka.

Zajmują go rzeczy trudne, to im poświęca najwięcej uwagi.Czas spędza z ludźmi o pogmatwanych historiach. Wszyscy oni przynależą już do historii a jednak Ojciec Tomasz Gałuszka uczy się od nich podejścia do współczesnego człowieka.  Otwarcie mówi o tym, że studiowanie średniowiecznych biografii udowadnia nam, jak bardzo zobojętnieliśmy na siebie nawzajem.


 

– Według krótkiego biogramu, umieszczonego na stronach wydawnictwa „W  drodze”  ojciec Tomasz Gałuszka znany jest jako miłośnik tematów trudnych i biografii pogmatwanych. Stąd pierwsze pytanie: co Ojca pociąga w trudnych tematach i pogmatwanych historiach?

 

 

Jak zmieniło Ojca studiowanie wspomnianych pogmatwanych historii? 

 

 

Czego możemy się nauczyć od ludzi czasów Inkwizycji?

 

 

 

*Wywiad z o. Tomaszem Gałuszką OP przeprowadzony 28 października 2017r. z okazji pierwszego wykładu Dominikańskiej Szkoły Wiary pt. „Inkwizycja kościelna: biała i czarna legenda.” w Ustroniu – Hermanicach. Z Ojcem Tomaszem Gałuszką OP rozmawiała Aleksandra Eysymontt

 O. Tomasz Gałuszka OP

(ur. 1978) w 2004 r. obronił na UPJPII rozprawę magisterską nt. XIII-wiecznych dominikańskich komentarzy do Psalmów i zdobył stopień magistra teologii, ze specjalizacją historii teologii średniowiecznej. W 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum, cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu. Monografia ta została opublikowana i w 2012 r. zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w.

Od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze Historii Starożytności i Średniowiecza na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z historii Powszechnej, Polski i Kościoła w średniowieczu, archiwistyki i historii papiestwa. Wykłada również w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, gdzie prowadzi zajęcia z historii Kościoła i Zakonu w średniowieczu oraz metodyki pracy naukowej. Od 2012 r. jest również dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie oraz koordynatorem kilku projektów naukowych, finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowe Centrum Wspierania Humanistyki.

W 2013 r. otrzymał nominację do Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Warto zaznaczyć, że jest jej najmłodszym członkiem tej najstarszej i najważniejszej polskiej świeckiej organizacji.

Podstawą do otrzymania habilitacji było osiągnięcie naukowe pt. Polska Prowincja Dominikanów w XIV wieku. Studia i nowe źródła. Jestem autorem 3 monografii naukowych, 3 edycji krytycznych tekstów średniowiecznych, współautorem i redaktorem naukowym 6 innych książek, autorem 40 artykułów naukowych.

O. Gałuszka w zakonie jest od 15 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. Od 2000 r. mieszka w najstarszym konwencie Polskiej Prowincji dominikanów w Krakowie.

O autorze

Pomysłodawczyni i redaktor internetowego Magazyn Dobrych Treści (www.dommariam.com). Autorka tekstów (współpracuje z portalami DEON, eKAI) i redaktor treści internetowych. Storytellerka, czyli profesjonalna "opowiadaczka historii".
Koordynatorka trzech edycji Letniej Szkoły Biblijnej. wydawca programów radiowych (RMF FM), reporter (Polskie Radio KatowiceLife Festival Oświęcim), trener organizacji pozarządowej dla Fundacji Nowe MediaZarządza stronami firm na Facebooku. Prowadzi webinary, kursy językowe online, tworzy filmy edukacyjne.

Kategorie: Czytelnia, wywiady

Dodaj komentarz