abbamotylion

Abba Motylion i …morze łez.

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Abba Motylion już czwarty raz tego dnia czytał głośno słowa Ewangelii Niedzieli Palmowej. Po wyjeździe daleko od wszystkich króliczków, kretów i przybywających od czasu do czasu do pustelni osłów wrócił w Niedzielę Męki Pańskiej. Nie potrafił zostawić uczniów, pustelni, ot tak. Wcześnie rano wjechał na rowerze jak, nie przymierzając, na osiołku i po wypiciu porannej kawy zajął się czytaniem Ewangelii z dnia. Czytał raz, drugi, trzeci, czwarty… Im dłużej czytał, tym więcej wylewał łez.
Grzechy, te z lat młodzieńczych, te z ostatnich kilku tygodni, nawet najdrobniejsze były przed starcem jak kolce korony cierniowej, jak gwoździe wbijane w Niewinnego. Abba Motylion płakał.
 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem».Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: «Ten był z Jezusem Nazarejczykiem». I znowu zaprzeczył pod przysięgą: «Nie znam tego Człowieka».  Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza».  Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
Mt 26, 69-75
Ile razy to, co robił, myślał było wyparciem się miłości, zaprzeczeniem? Na pewno nie trzy…Abba zaczął głośno wyznawać Bogu wszystko. Położył się na zimnej podłodze celi i głośno wypowiadał to, co tak ostro wróciło, z całym bagażem emocji. Abba płakał i prosił o wybaczenie. Aż wreszcie wstał i  zaczął dziękować, wysławiać Boga, głośno, podnosząc ręce do góry. Recytował pieśń trzech młodzieńców w piecu ognistym.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców –
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości –
chwalebne i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku
świętej Twojej chwały –
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa –
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
co na Cherubach zasiadasz –
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba –
pełen chwały i sławny na wieki.
Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
I zakończył:
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki,
bo wybawił nas z otchłani 
i z mocy śmierci ocalił nas,
wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia.
Wychwalajcie Pana, bo łaskawy,
bo na wieki Jego łaskawość.
Wszyscy bogobojni,
błogosławcie Pana, Boga bogów,
chwalcie i wysławiajcie,
bo na wieki Jego łaskawość.
Nie spostrzegł a przyszła pora Mszy świętej. Nie potrafił wstać. Wiedział, że musi. Tego dnia abba już nie płakał. Przywitał uczniów z życzliwością, uśmiechał się do świeckich. Tego dnia abba Motylion, mimo zmęczenia zasnął snem sprawiedliwego. Jego spokój rozlewał się jak morze po pustelni, łagodząc strapienia i lęki, rozjaśniając głębokie ciemności nocy. Krople łez przyniosły obfity plon.

O autorze

Pomysłodawczyni i redaktor internetowego Magazyn Dobrych Treści (www.dommariam.com). Autorka tekstów (współpracuje z portalami DEON, eKAI) i redaktor treści internetowych. Storytellerka, czyli profesjonalna "opowiadaczka historii".
Koordynatorka trzech edycji Letniej Szkoły Biblijnej. wydawca programów radiowych (RMF FM), reporter (Polskie Radio KatowiceLife Festival Oświęcim), trener organizacji pozarządowej dla Fundacji Nowe MediaZarządza stronami firm na Facebooku. Prowadzi webinary, kursy językowe online, tworzy filmy edukacyjne.

Dodaj komentarz