Św. Bazyli Wielki 

Jeden z wielkich doktorów Kościoła Wschodniego. Zasłynął jako wybitny teolog, twórca liturgii, organizator życia kościelnego. Wwiódł życie ascetyczne w pustelni w Poncie niedaleko Morza Czarnego. Został kapłanem, a następnie biskupem w Cezarei Kapadockiej.

Pseudo-Antoni Egipski

Przez ponad 70 lat wiódł życie ascetyczne w Egipcie.  Gromadzili się przy nim uczniowie, a jego oddziaływanie nie ograniczało się jedynie do okolicznej pustyni. Jego heroiczna asceza przez wieki była wzorem życia pustelniczego w całym świecie chrześcijańskim.

Mocne Słowa. Intymność.

Przemienienie Pańskie. Poznawanie Boga, bycie z Nim w intymnej relacji, otwiera na Jego światło, które wyjaśnia naszą historię życia i rodzi nadzieję. Nie zawsze potrafimy dostrzec obecność Boga w naszym życiu. Bywa, że nie dowierzamy Jego miłości. Kiedy zdarza się coś złego, kiedy doświadczamy cierpienia i odrzucenia, nie zawsze potrafimy sobie z tym poradzić. Wydaje …